Teoria krytyczna czyli początek wielkiej manipulacji

Instytut Badań Społecznych we Frankfurcie (1924)

Po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej w Rosji komuniści uznali, że bunt robotniczy obejmie wszystkie kraje Europy. Jednak tak się nie stało. W związku z tym Międzynarodówka Komunistyczna (Komintern), pod koniec 1922 roku, zaczęła się zastanawiać nad przyczynami tego zjawiska. Rewolucjoniści nie zamierzali rezygnować ze swoich celów, zmienili jednak taktykę.

Emigranci w pogoni za marzeniami

czyli Helena Modrzejewska i Ralph Modjeski

„Szalony, kto nie chce wyżej, jeżeli może” – tak napisała kiedyś w liście do swej przyjaciółki Jadwiga Helena Misel-Chłapowska, czyli Helena Modrzejewska – najbardziej utalentowana i najlepiej opłacana polska aktorka XIX wieku, która już za życia stała się legendą.

Kobiety walczace

Bubulina i inne

Grecja przez prawie 400 lat znajdowała się pod jarzmem osmańskim. Na początku XIX w. sułtan Mahmud II rozpoczął realizację planu, wg którego zamierzał zabić lub sprzedać w niewolę całą grecką ludności chrześcijańską, a opustoszałą ziemię zasiedlić muzułmanami z Egiptu. W odwecie za to w 1821 roku wybuchło w Grecji piętnaste antytureckie powstanie, któremu przyświecało hasło: Elefteria i Tanatos! – Wolność albo śmierć! Bohaterką tych walk wyzwoleńczych stała się m.in. Laskarina Bubulina (1771–1825).

Opłacona rewolucja

czyli jak Wilhelm II z amerykańskimi bankierami sfinansowali rewolucję październikową

W Poroninie, na kominie
Wiszą gacie po Leninie
Kto chce w partii awansować
Musi gacie pocałować

LOTNICTWO - Przełomowe projekty drugiej wojny światowej

W 1938 r. na wystawie lotnictwa w Paryżu duże zainteresowanie wzbudził polski bombowiec o metalowej konstrukcji, pokryty blachą duralową (rodzaj aluminium) – PZL 37 „Łoś“. Parametry techniczne tego dwusilnikowego dolnopłata były tak doskonałe, że wiele krajów było zainteresowanych kupnem gotowych samolotów lub licencji na ich produkcję. Bombowiec osiągał prędkość ponad 360 km/h., a jego max. zasięg bez ładunku wynosił ok. 1700 km. Podczas ataku Niemców na Polskę w 1939 roku Łosie przewyższały o klasę najlepsze niemieckie bombowce typu Heinkel He 111 i Donier Do 17, a po klęsce wrześniowej trafiły jako łup wojenny do Związku Radzickiego i do Rzeszy.