Rozmieszczenie modułów reklamowych

 

 

2 moduły - pion 2 moduły - poziom 3 moduły - pion 3 moduły - poziom 4 moduły - pion 4 moduły - poziom 6 modułów - poziom A 6 modułów - poziom B 12 modułów - poziom 24 moduły bez spadów 24 moduły

 

Ogólne wytyczne :

  • Pracę należy przygotować w skali 1:1, zgodnie z wymiarami podanymi na powyższych rysunkach.
  • Bitmapowe elementy reklamy muszą być przygotowane w rozdzielczości - 300 dpi
  • Kolorystyka CMYK
  • Przyjmujemy pliki tylko w 300 dpi: pdf - czcionki zamienione na krzywe; jpg; tif - bez kompresji LZW; eps - czcionki zamienione na krzywe

 

UWAGA: ze względu na utratę jakości oraz liczne błędy drukarskie, reklamy nie mogą być wypuszczane z programu Word.