Czas nie uleczy tej rany

Rozmowa z dr Lucyną Kulińską

Doktor Lucyna Kulińska, adiunkt w Katedrze Politologii i Historii Najnowszej Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie, zajmuje się zagadnieniami terroryzmu i przyszłością globalizującego się świata, oraz stosunkami polsko-ukraińskimi w XX i XXI wieku. Jest autorką i współautorką licznych książek i artykułów historycznych poświęconych losom polskich Kresów.

Paderewski - emigrant z charyzmą

rozmowa z profesorem Adamem Wibrowskim

Ignacy Jan Paderewski (1860–1941), światowej sławy pianista, kompozytor i polityk, pozostaje w cieniu innych polskich twórców. Z okazji 75-tej rocznicy jego śmierci warto przypomnieć tego człowieka o wszechstronnej osobowości i bardzo zasłużonego dla Polski. Profesor Adam Wibrowski – pianista, wykładowca Konserwatorium H. Berlioza w Paryżu, inicjator wielu imprez muzycznych, w tym Festiwalu F. Chopina w Nohant – jest wielkim propagatorem tej postaci.

Kraków dobrze strzeżony

Jolanta Łada-Zielke rozmawia ze znanym już naszym Czytelnikom profesorem Robertem Borkowskim, ekspertem od terroryzmu.

Robert Borkowski, profesor nadzwyczajny, dr hab.; Prodziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie i Kierownik Katedry „Służby Specjalne w Systemie Bezpieczeństwa” Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; autor licznych publikacji na temat terroryzmu i zagadnień z nim związanych