Kobiety walczace

Bubulina i inne

Grecja przez prawie 400 lat znajdowała się pod jarzmem osmańskim. Na początku XIX w. sułtan Mahmud II rozpoczął realizację planu, wg którego zamierzał zabić lub sprzedać w niewolę całą grecką ludności chrześcijańską, a opustoszałą ziemię zasiedlić muzułmanami z Egiptu. W odwecie za to w 1821 roku wybuchło w Grecji piętnaste antytureckie powstanie, któremu przyświecało hasło: Elefteria i Tanatos! – Wolność albo śmierć! Bohaterką tych walk wyzwoleńczych stała się m.in. Laskarina Bubulina (1771–1825).

Opłacona rewolucja

czyli jak Wilhelm II z amerykańskimi bankierami sfinansowali rewolucję październikową

W Poroninie, na kominie
Wiszą gacie po Leninie
Kto chce w partii awansować
Musi gacie pocałować

LOTNICTWO - Przełomowe projekty drugiej wojny światowej

W 1938 r. na wystawie lotnictwa w Paryżu duże zainteresowanie wzbudził polski bombowiec o metalowej konstrukcji, pokryty blachą duralową (rodzaj aluminium) – PZL 37 „Łoś“. Parametry techniczne tego dwusilnikowego dolnopłata były tak doskonałe, że wiele krajów było zainteresowanych kupnem gotowych samolotów lub licencji na ich produkcję. Bombowiec osiągał prędkość ponad 360 km/h., a jego max. zasięg bez ładunku wynosił ok. 1700 km. Podczas ataku Niemców na Polskę w 1939 roku Łosie przewyższały o klasę najlepsze niemieckie bombowce typu Heinkel He 111 i Donier Do 17, a po klęsce wrześniowej trafiły jako łup wojenny do Związku Radzickiego i do Rzeszy.

 

Gladio i żelazo czyli Bond w realu

Kto nie lubi raz na jakiś czas poekscytować się wyczynami różnych tajnych agentów ratujących świat przed złoczyńcami? Działających oczywiście zawsze w imię Dobra, choć nie zawsze zgodnie z literą prawa. To filmy, ale przecież szpiedzy, agenci i tajne organizacje istnieją w realnym świecie. Czy zawsze odgrywają pozytywną rolę w zmaganiach rządów o globalny pokój i porządek

 

Kufle i kielichy

czyli alkoholowe zwyczaje w dawnej PolsceGORZAŁKA

Od dawien dawna w Polsce warzono i pito niskoprocentowe piwo, które spożywano codziennie zamiast zanieczyszczonej wody w ilości dwóch–trzech litrów (pojono nim również dzieci). Na dworskich stołach stawiano zaś wino sprowadzane z Węgier i Mołdawii. Wysokoprocentowe trunki służyły zaś w średniowieczu za lekarstwo na wszystkie dolegliwości. Nalewki doprawiane ziołami sporządzano zazwyczaj w klasztorach.