Nadgodziny w prawie pracy

W dzisiejszym numerze zostanie przedstawiona problematyka nadgodzin, z którą spotyka się niemal każdy pracownik zatrudniony u pracodawcy. W praktyce adwokackiej nadgodziny są jednym z najczęstszych roszczeń, ale i najtrudniejszych do przeforsowania w sądzie.

Zmiany prawno-podatkowe

dotyczące przedsiębiorców oraz osób prywatnych w roku 2018

Z dniem 1 stycznia 2018 weszły w życie nowe regulacje podatkowe pozwalające przedsiębiorcom w większym zakresie na natychmiastowy odpis wydatków na tzw. małowartościowe urządzenia lub narzędzia firmowe.

Samochód w majątku firmowym

Przy każdym zakupie samochodu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą nasuwa się pytanie: czy pojazd powinien być wprowadzony do majątku firmowego, czy też pozostać majątkiem prywatnym. Właściwe oszacowanie i udokumentowanie, w jakim procencie pojazd jest lub będzie używany w celach firmowych, ma znaczenie zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla niemieckiego urzędu skarbowego. Zakres używania firmowego określa przynależność pojazdu jako majątku trwałego albo do majątku prywatnego, albo do majątku firmowego.

Wydalenie z Niemiec,

W dzisiejszym numerze przedstawiony zostanie dość kuriozalny przypadek z praktyki adwokackiej kancelarii Maciej Pazur. Spór dotyczy prawa administracyjnego, a dokładniej prawa o cudzoziemcach (Ausländerrecht) i może dotyczyć praktycznie każdego Polaka mieszkającego w Niemczech.

Regulacje ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla zatrudnionych pracowników regulacje ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków nie są tajemnicą