Zmiany prawno-podatkowe

dotyczące przedsiębiorców oraz osób prywatnych w roku 2018

Z dniem 1 stycznia 2018 weszły w życie nowe regulacje podatkowe pozwalające przedsiębiorcom w większym zakresie na natychmiastowy odpis wydatków na tzw. małowartościowe urządzenia lub narzędzia firmowe.

W związku z tym granica wydatków, które mogą być w całości oraz natychmiast uwzględnione jako koszt firmy, została podniesiona z:

  • 150,00 EUR netto do 250,00 EUR netto co do wydatków niepotrzebujących adnotacji w spisie firmowych urządzeń lub narzędzi
  • oraz z 410,00 EUR netto na 800,00 EUR netto co do wydatków potrzebujących adnotacji w spisie firmowych urządzeń lub narzędzi

Alternatywnie przedsiębiorcy maja możliwość dokonania częściowego odpisu wydatków w wysokości od 250,00 do 1000,00 EUR netto na urządzenia lub narzędzia firmowe, przy czym ich amortyzacja względnie odpis muszą być dokonane przez okres 5 lat (20 % na rok). Poza tym wydatki firmowe na urządzenia lub narzędzia przekraczające wartość 1000,00 EUR netto musza być tak jak dotychczas amortyzowane względnie odpisywane zgodnie z okresem ich zwyczajnego używania, ktory n.p. w przypadku komputera wynosi 3 lata.

Następne zmiany podatkowe, z których będą mogli skorzystać nie tylko przedsiebiorcy, ale także osoby prywatne podlegające podatkowi dochodowemu w Niemczech, odnoszą się do ulg oraz świadczeń podatkowych w postaci:

    • kwoty wolnej od podatku dochodowego, która została zwiększona dla osób samotnych do 9000,00 EUR a dla małżeństw do 18000,00 EUR
    • kwoty miesięcznego zasiłku rodzinnego na dziecko, która została podniesiona do 194,00 EUR na pierwsze i drugie dziecko, przy czym wniosek o zasiłek złożony dopiero po 1 styczniu 2018 r. będzie mógł być rozpatrywany tylko do okresu 6 miesięcy wstecz

Poza tym z dniem 1 stycznia 2018 weszła w życie niemiecka ustawa zmieniająca przepisy regulujące stosunki prawne dotyczące umów budowlanych o dzieło. W przypadku zawierania umów z osobami prywatnymi został wprowadzony nowy obowiązek ich pouczenia co do prawa wycofania się z umowy. W związku z tym przedsiębiorcy budowlani powinni na wypadek zleceń otrzymywanych od osób prywatnych zweryfikować względnie zmienić wzory swoich umów.

Ponadto przedsiębiorcy z branży budowlanej, elektrotechnicznej, sprzątającej oraz pielęgnacyjnej, którzy mają na myśli zatrudnienie pracowników etatowych, powinni wziąć pod uwagę nowo ustalone minimalne stawki godzinowe:

    • branża budowalna:
     • pomocnik: 11,75 EUR
     • robotnik wykwalifikowany: 14,95 EUR
    • branża elektrotechniczna: 10,95 EUR
    • branża sprzątająca: 10,30 EUR
    • branża pielęgnacyjna: 10,55 EUR

Resumując można stwierdzić, że z nowych regulacji prawnych oraz podatkowych skorzystają nie tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale także osoby prywatne oraz rodziny z dziećmi.

 

   Christoph Motkowski